Tuesday, January 1, 2013

ujian

melangkah dengan yakin,
berbekal alat tulis murahan,
zikir-zikir bahasa Tuhan,
kalimat-kalimat magis,
helaian kayu nipis jadi taruhan,
mangsi berwarna kuncikan jawapan,
selama maju jaya wahai kalian.

#examweek&portfolio

No comments:

Post a Comment